Välkommen till Anna och Edwin Bergers Stiftelse
Om Stiftelsen
Anna och Edwin Bergers stiftelse har sitt säte i Halmstad och har som syfte att främja forskning och utbildning.
Läs mer »
För sökande
Information och anvisningar för sökande. Stiftelsen stöder främst medicinsk forskning i anslutning till Lunds universitet.
Läs mer »