Välkommen till Anna och Edwin Bergers stiftelses webbsida. .

Här finner ni information om stiftelsen, ansökningsförfarande, arbetspraxis samt information om stiftaren och hans hustru.

Besked om anslag
Besked om anslag kommer till dem som erhållit anslag. Övriga får inte något besked med undantag från dem som lämnat med ett adresserat och frankerat kuvert. Den som ej erhållit besked före 20 juli har inte fått något anslag.

Välj från avdelningarna nedan: