Tillbaka
STIFTELSEN

Stiftelsen bildades genom Edwin Bergers stiftelsebrev och gåva den 18 september 1956 med ändamål att främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.

Gåvan bestod av svenska börsnoterade aktier till ett värde av tvåhundratusen kronor.

Stiftelsen har sitt säte i Halmstad.

Under 5 års perioden 2014 – 2018 delade stiftelsen ut 14 309 277 kronor, huvuddelen till medicinsk forskning i Lund.