Tillbaka
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE OCH STYRELSENS PRAXIS

Stiftelsen är begränsat skattskyldig och ansökan bedöms utifrån målet att Stiftelsen så skall förbliva. Ansökan kan endast behandlas om den ryms inom Stiftelsens ändamål.

Vetenskaplig forskning
Främst medicinsk forskning i anslutning till Lunds universitet. Ansökan skall vara i två exemplar.

Hjälpverksamhet bland behövande
Begränsat med anslag. Bidrag ges endast till personer med väsentlig anknytning till Halmstad såsom folkbokförd i Halmstad kommun.

Barns och ungdoms vård och fostran
Anslag till viss lägerverksamhet ges, även enstaka punktinsatser för utgifter av grundkaraktär som normalt brukar tas av barns föräldrar. Anknytning till Halmstad är en fördel. Anslag till ungdomsaktiviteter med politisk eller religiös inriktning liksom idrottslig verksamhet med inriktning mot elitnivå anses ej vara så kallat kvalificerat ändamål för stiftelser varför styrelsen ej ger anslag till dylikt.

Understöd för beredande av undervisning eller utbildning
Enstaka punktinsatser. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Något speciellt ansökningsformulär finns ej.
Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda i början på kalenderår före den 15 april.
Styrelsen har sitt vanligtvis enda sammanträde per år i maj månad.
Ansökan skall ha en beskrivning av ändamål och kostnad och vilket belopp som söks.
Ansökan skall innehålla en förteckning på vilka andra stiftelser som får ansökan i samma ärende. Vid ansökan till förmån för privatperson skall personbevis och kopia på årets deklaration bifogas, även för make/maka. För omyndig skall även föräldrars deklaration och personbevis medfölja. Ange namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt eventuella tillgångar som ej framgår av deklarationen.
Ange Plusgironummer eller Bankgironummer med referenstext för utbetalning av eventuellt anslag. För privatpersoner, ange bank med bankkontonummer inklusive clearingnummer som pengarna skall sättas in på för det fall att ansökan skulle beviljas. Ange vem som är ägare till bankkontonumret samt telefon till ägaren.

Besked om anslag kommer till dem som erhållit anslag. Övriga får inte något besked med undantag från dem som lämnat med ett adresserat och frankerat kuvert. Den som ej erhållit besked före den första juli har inte fått något anslag.

Stiftelsen har ej någon telefon, förfrågan per privattelefon besvaras ej.

Anna och Edwin Bergers Stiftelse
Box 1066
181 21 LIDINGÖ
sekreteraren@annaochedwinbergers-stiftelse.se